ทุกบทของ Alan Wake 2 ใช้รูปแบบเดียวกัน ในบทของเธอ Saga มักไปที่ Mind Place ของเธอบ่อยครั้งเพื่อสร้างเบาะแสใหม่ๆ ที่พาเธอไปสู่การทับซ้อนกัน แม้ว่าเหตุผลเปลี่ยนไปในแต่ละครั้ง แต่กลไกก็ยังคงเหมือนเดิม เนื่องจาก Return 4 เป็นบทที่สั้นมาก จึงถูกรวมเข้ากับคำแนะนำสำหรับบทถัดไป Return 5: Old Gods บทถัดไปนี้มีความยาว แต่นี่คือสิ่งที่ผู้เล่น

Read More